Projektirali in izgradili smo še eno 10 Gb omrežje..tokrat prvič in home town…