GDPR

IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV

 

Spletno stran www.mreza.si ureja podjetje Mreža d.o.o. (info@mreza.si)

Politika varovanja osebnih podatkov in Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov

Z dnem 25. 5. 2018 je pričela veljati Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi  Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov), katere določbe pri obdelavi osebnih podatkov upoštevamo tudi v www.mreza.si

Podjetje Mreža d.o.o. spoštuje zasebnost uporabnikov in namenja posebno skrb varnosti osebnih podatkov.  Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni le za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Z  osebnimi podatki upravljamo z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno zakonodajo. Za varnost osebnih podatkov med drugim skrbimo z ustreznimi organizacijskimi ukrepi in ustreznimi postopki dela. Pri tem uporabljamo  ustrezno stopnjo zaščite in razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varujemo pred nenamernim ali nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani. Vsi naši zaposleni in pogodbeni obdelovalci podatkov, ki imajo dostop do osebnih podatkov, so dolžni spoštovati zasebnost le teh.

Upravljavec osebnih podatkov:

Podjetje Mreža d.o.o. Prvomajska 13, 3250 Rogaška Slatina

Tel.št. +386 3 819 0030

e-pošta: info@mreza.si.

Vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo

Www.mreza.si obdeluje podatke obiskovalcev samo v delu kjer se komentirajo objave (Blog). Podatki se uporabijo samo za odgovor na komentar. Štejemo da je uporabnik dal soglasje za uporabo podatkov za odgovor na komentar bloga s tem, da je pri komentiranju objav bloga prostovoljno vnesel svoje zahtevane podatke za veljavnost komentarja.

Namen zbiranja in  obdelave ter podlage za obdelavo osebnih podatkov

Osebne podatke uporabljamo v naslednje namene:

  • za odgovor na komentar objav (Bloga)

Povezave do drugih spletnih strani

Naša spletna stran lahko vsebuje povezave ali reference na druge spletne strani. www.mreza.si  ne odgovarja za zaščito zasebnosti in vsebino drugih spletnih strani, kot tudi ta izjava o varovanju osebnih podatkov ne velja za druge spletne strani.

Pravice posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

V skladu z veljavno zakonodajo in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ima posameznik pravico zahtevati dostop oz. seznanitev s svojimi osebnimi podatki, ki jih obdelujemo kakor tudi izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov. Prav tako ima posameznik pravico podati ugovor o obdelavi in pravico do prenosljivosti svojih osebnih podatkov.

Uresničevanje vaših pravic v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov vam zagotavljamo brez nepotrebnega odlašanja. O vaši zahtevi bomo odločili v enem mesecu po prejemu vaše zahteve. V primeru kompleksnosti in večjega števila zahtev lahko rok podaljšamo za največ dva dodatna meseca, o čemer vas bomo obvestili v enem mescu od prejema zahtevka.

Za osebne podatke želimo poskrbeti, da so točni, veljavni in popolni, zato želimo in pričakujemo, da se v primeru morebitnih napačnih informacij, posameznik obrne na nas. Osebne podatke, s katerimi razpolagamo, bomo popravili.

Če posameznik meni, da so kršene njegove pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov, se lahko posameznik pritoži Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

Pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu lahko  vložite obrazloženo pritožbo na info@mreza.si. O vaši pritožbi bomo odločili v osmih delovnih dneh od dneva prejema pritožbe.

Spremembe izjave o varstvu osebnih podatkov

V primeru spremembe izjave o varstvu osebnih podatkov bo podjetje spremembo objavilo na svoji spletni strani.

www.mreza.si

Podjetje Mreža d.o.o.