OMREŽJA

Podjetje Mreža d.o.o. Rogaška Slatina je specializirano za postavitve računalniških omrežij in z njimi povezanih tehnologij. Na tem področju ima podjetje 25 letne izkušnje. Spomnimo se še del na omrežjih po koaksialnih vodnikih :), projektiramo in postavljamo pa na hitrostih 10GB/s. Glede na projekt vam lahko projektiramo in postavimo omrežje na bakrenih ali optičnih vodnikih, po električni napeljavi, brezžično, na različnih razdaljah in na različnih hitrostih. Povežemo vam eno ali več dislociranih enot v celoto. Podjetje sledi razvoju in ima znanje in večletne izkušnje na področju postavitve računalniških omrežij. Lahko vam svetujemo pri obnovi obstoječega omrežja ali vam postavimo novo, sodobno. Svetujemo, projektiramo in izvajamo tudi posodobitve omrežij, tudi na hitrosti 10 Gb/s. Omrežja Vam zaščimo s požarnimi zidovi in nadziranimi oddaljenimi dostopi.V omrežje vam lahko priključimo senzorje za poročanje ( sms ali e-mail) o izlivih vode, prekoračne temperature (primerno za info omare, info sobe ) ipd..Izvajamo tudi programiranje stikal na različne VLAN-e. Pri delu uporabljamo sodobno omrežno opremo podjetja HP in drugih renomiranih proizvajalcev omrežne opreme. Ko želite postaviti novo računalniško omrežje ali ko vam obstoječe povzroča težave, je podjetje Mreža d.o.o. pravi partner za vas.